VE SLUŽBÁCH UMĚNÍ

Hybatelé rezonance

klavírní recitály 2018 / 2019

Po oblíbeném dvouletém cyklu Saleem Ashkar Beethoven residency, kdy publikum se zatajeným dechem sledovalo mistrovské koncertní provedení celého kompletu Beethovenových klavírních sonát v Anežském klášteře nově uvádíme cyklus klavírních recitálů Hybatelé rezonance, který predstavuje Tomáše Kača, Beatu Hlavenkovou, Jana Bartoše a Ivoše Kahánka v profilových recitálech.


www.hybatelerezonance.cz

www.beethoven-residency.cz

Mezzosopranistka Magdalena Kožená iniciovala podporu základních uměleckých škol jako světově jedinečného konceptu uměleckého vzdělávání založením nadačního fondu na začátku roku 2016.  Nadační fond pořádá v květnu celostátní happening ZUŠ ve veřejném prostoru, který se stal událostí s největším počtem zapojených účinkujících. ZUS Open je oslavou uměleckého vzdělávání a upzorňuje na jeho důležitost. Kromě toho NF inicioval a vede stipendijní program mentoringu uměleckého vzdělávání MenART.


www.zusopen.cz

www.menart.cz

Rodinný festival pro zvídavé děti a hravé rodiče, desátým rokem nabízí uměnímilovným rodinám víkend naplněný zážitkovým poznáváním rozličných uměleckých forem. Posláním festivalu je přiblížit dětem umělecké prostředí takovou formou, aby jej přijaly za své, považovaly za přirozenou součást svého života a měly touhu se do něj vracet ~ ať již jako tvůrci či jako posluchači. Festival nabízí příležitost setkat se nablízko s osobnostmi české umělecké scény, nové zážitky a nečekané souvislosti. Struny dětem na konci března v Minoru a na Novoměstské radnici, Struny teens říjnu v LaFabrice.


www.strunydetem.cz

www.strunyteens.cz

Nová donátorská řada PKF – Prague Philharmonia v úzké spolupráci s rodinou Lobkowiczů: čtyři magické večery v intimním a vzácném prostředí Lobkowiczkého paláce nabízejí koncerty PKF – Prague Philharmonia se špičkovými sólisty, příběhy Lobkowiczkých sbírek představené přímo jejich kurátory i setkání s umělci a přáteli u číše vína. Je to příležitost, jak snadno podpořit  jeden z nejvýraznějších a nejosobitějších orchestrů na naší scéně.


www.pkf.cz

Tomáš Kačo

Talent, jaký se rodí zřídkakdy, nezměrná pile i pokora…Tomáš Kačo, dnes žijící v Los Angeles, má za sebou obdivuhodný příběh vedoucí z uzavřené romské komunity v Novém Jičíně až do vyprodané, nadšením bouřící newyorské C|arnegie Hall.

„Tomáš Kačo září a otvírá okolí svou otevřeností.“ „Těží z  originálního mixu, který je mu zjevně obří studnicí inspirace a osobního projevu.“ „Srdečnost jeho projevu upoutala od první noty.“

Klasika Plus 2018


Tomášův hudební styl intenzivně hledá vlastní cestu – přeje žánrové rozmanitosti, kombinuje prvky klasické hudby, jazzu a romské muziky, 

s přehledem překračuje hudební předsudky a posluchače bere za srdce.


www.tomaskaco.com

poděkování za vstřícnou spolupráci  C. BECHSTEIN EUROPE

Dana SYROVÁ

dana@aficionado.cz

Zuzana MINAŘÍKOVÁ

zuzana@aficionado.cz

Irena Pohl HOUKALOVÁ

irena@aficionado.cz